Atık Isı Geri Kazanım

Atık Isı Geri Kazanım
Enerji verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurlardan biri prosesler sonucunda ortaya çıkan atık ısıyı geri kazanmaktır. Yılların verdiği deneyim ve bilgi birikimi ile EMPOTEK, bu alanda oldukça başarılı sayısız projeye imza atmış ve yüzlerce işletmenin enerji verimliliğini arttırmasına katkıda bulunmuştur.
 

Ekonomizer

Kazanı terk eden duman gazlarının sıcaklığının kazandaki suyun doyma sıcaklığından daha yüksek olması ısı geçişi için şarttır. Isı geçişinin pratik ve ekonomik olarak makul seviyelerde olabilmesi için su ile duman gazı sıcaklıkları arasındaki fark günümüzde 50 ile 75˚C mertebelerinde olmaktadır. Bu durumda hiçbir önlem alınmazsa buhar kazanlarında duman sıcaklıkları 200 ila 350˚C arasında bir değerde dışarı atılmaktadır. Özellikle bazı tip kazanlarda bu baca sıcaklıkları çok yüksektir. Hâlbuki duman gazları asit yoğuşma sıcaklık değerlerine kadar soğutulabilir. Bu değer yakıtın kükürt içeriğine bağlıdır. Aradaki bu sıcaklık farkından faydalanabilmek ve enerji tasarrufu sağlamak için baca gazı ekonomizeri kullanılır. Baca gazı ekonomizerine giren ve ısıtıcı akışkan olan yüksek sıcaklıktaki duman gazları ile besi suyunu, brülör yakma havasını ya da make-up suyunu ısıtmak mümkündür.Reküperatör

Endüstriyel tesislerdeki değişik proseslerin bacalarından atılan ve yüksek enerji ihtiva eden gazların enerjisinin geri kazanılması için kullanılan sistemlerdir. Geri kazanılacak ısı enerjisi ile buhar, sıcak su, sıcak hava, soğutma vb eldesi sağlanır. Bu özel çözümler vasıtası ile atmosfere atılan enerji geri kazanılarak hem yakıt ekonomisi hem de çevre duyarlılığına katkı sağlanacaktır.Flaş Buhar

Isı transfer yüzeylerinden buharlaşma ısısını veren doymuş buhar, aynı basınçta kondens haline dönüşür ve doymuş su entalpisini içerir. Bu yüksek basınçlı doymuş haldeki suyun basıncı düşürüldüğünde bir kısım buharlaşır ve buna flaş buhar adı verilir. Flaş buhar miktarına eşit veya üzerindeki kapasiteler uygun kapasiteler uygun kullanım alanları arasında yer almaktadır. Tank sistemleri ile elde edilecek buhar, işletmede düşük basınçta buhar ihtiyacı olan birçok noktada kullanılarak yakıt maliyetleri azaltılır.
 

Prosese Özel Çözümler

Her prosesin kendine özel bir akış şeması ve işleyişi vardır. Amaç, enerji verimliliği sağlamak olduğu için, yapılacak çalışmaların hepsi söz konusu proseslerin dikkatlice incelenmeli ve bu proseslere özel çözümler geliştirmelidir. Örneğin; bir tekstil fabrikasında boyahaneden atılan kirli su yerine temiz su alınmakta ve buhar kazanından elde edilen buhar ile istenilen sıcaklığa ısıtılmaktadır. Atılan kirli suyun sahip olduğu ısı enerjisinden faydalanılarak boyahaneye alınan temiz suyun ön ısıtması yapılabilir. Böyle bir yatırım ile sadece enerji tasarrufu sağlanmayacak aynı zamanda sıcak atıkların doğaya atılması engellenerek ekolojik dengenin bozulması azaltılacaktır. Aynı zamanda atık su sıcaklığı aşağıya çekilerek işletmenin arıtma sisteminin daha verimli çalışmasına olanak verilecektir.