Enerji Verimliliği Danışmanlığı

Enerji Verimliliği Danışmanlığı

İŞLETMENİZDE NE KADAR PARA KAYBETTİĞİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ!


Enerji Verimliliği Danışmalığı,

Enerji etütleri; veri analizi, yerinde inceleme, enerji tüketim karakteristiğinin belirlenmesi ve enerji tasarruf olanaklarının değerlendirilmesi olarak dört aşamadan oluşur.

1. Aşama - Veri Analizi:

Bu aşamanın  amacı endüstriyel tesiste ki enerji sistemlerinin  karakteristiklerini değerlendirmek ve enerji  kullanım modelini oluşturmaktır.  Enerji kullanımı ise işletmenin geçmiş  yıllarda ödemiş olduğu enerji faturalarından  izlenir. Geçmiş dönemlere ait faturalar incelenerek, işletmenin enerji kullanımında  mevsim ve iklim koşullarının etkisi araştırılır.
Aşağıda özetle bu aşamada yapılması  gerekenler verilmiştir:
- En az üç yıllık enerji verileri alınmalı,
- İşletme de kullanılan enerji tipleri belirlenmeli,
- İklim koşullarının yakıt tüketimine etkileri  analiz edilmeli,
- İşletmenin enerji kullanımı incelenmelidir.

2. Aşama - Yerinde İnceleme:

Bu aşamada,  potansiyel enerji tasarrufu sağlayacak  önlemler tanımlanır. Eldeki veriler ile işletme de daha ayrıntılı etüt çalışmalarının yapılmasının  gerekli olup olmadığı belirlenir. Ön etüt  çalışmasında yapılması gerekenler şunlardır:
- Mevcut işletim ve bakım yöntemi  belirlenmelidir.
- Mevcut durumda enerji tüketimi fazla olan  cihazlar belirlenmelidir.
- Cihazların yaklaşık kullanım süreleri not  edilmelidir.

3. Aşama - Enerji Tüketim Karakteristiğinin  Belirlenmesi:

Bu aşamanın amacı işletmenin  mevcut çalışma koşullarını enerji kullanımını tanımlayan bir temel uygulama modeli oluşturmaktır. Bu model enerji tasarrufunu tahmin etmede referans olarak kullanılacaktır. Bu aşamada yapılması gerekenler:
- Yardımcı işletmede ki enerji kullanan (Kazan, Pompalar, Kompresörler v.b) makinaların listesi elde edilmelidir. Tesisatlar incelenmeli ve sonrasında hesaplamalara geçilmelidir.

4. Aşama - Enerji Tasarruf Olasılıklarının Değerlendirilmesi:

Enerji tasarruf olasılıklarının ekonomik analiz yöntemleri ile maliyet etkinliğinin belirlenmesidir. Bu aşamada yapılması gerekenler de aşağıda sıralanmıştır:
- Enerji tasarruf olasılıkları ayrıntılı bir şekilde listelenir.
- Bu olasılıkları uygulamak için gerekli olan yatırım maliyetleri belirlenir.
- Uygun ekonomik analiz yöntemleri ile geri ödeme süreleri hesaplanır.